• πχ. Μέσο, Κινηματογράφος
  • Minimum length of 5 charactersStrength indicator